Giftig kwik in amalgaam

Als gevolg van het giftige kwik in amalgaam vullingen mogen tandartsen vanaf 1 juli 2018 deze metaal legering niet langer bij kinderen (tot 15 jaar) en zwangere vrouwen gebruiken. Dit werd onlangs besloten door het Europees Parlement.

Goedkoop vulmiddelamalgaam vulling

De gaatjes in tanden van mensen worden al meer dan honderdvijftig jaar gevuld met amalgaam, een legering van onder andere zilver en kwik. Amalgaam geld al decennia als een goedkoop en daardoor veel gebruikt  vulmiddel voor gaatjes in tanden en kiezen, maar is controversieel vanwege het gehalte aan kwik. Er is al jaren een discussie gaande over het gevaar van deze vullingen.

Vrijkomen van kleine hoeveelheden kwik

Amalgaamvullingen bestaan voor meer dan 50% uit kwik. Dit metaal is zeer giftig voor mens en dier. Uit uitgebreide analyses is gebleken dat er kleine hoeveelheden kwik vrijkomen uit amalgaamvullingen in tanden. Volgens veel tandartsen en amalgaamproducenten is de hoeveelheid kwik die vrijkomt niet schadelijk voor mensen. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat, hoewel er meestal geen acute gezondheidsklachten optreden na een amalgaambehandeling, er op de lange termijn een breed scala aan lichamelijke en psychische klachten kunnen optreden. Er is een lange lijst van aandoening die amalgaam zou kunnen veroorzaken.

Enkele veelvoorkomende klachten zijn:

  • chronische vermoeidheid
  • concentratieproblemen
  • depressiviteit
  • gedragsverandering
  • geheugenklachtengiftig kwik
  • slapeloosheid
  • gewrichtsklachten

In totaal wordt er per jaar zo’n 75 ton van dit zeer giftige zware metaal in de EU verwerkt. De EU heeft, tijdens de Minamata-Conventie besloten het gebruik van kwik verder terug te dringen.  De EU verplicht lidstaten voor 1 juli 2019 met een plan van aanpak voor het uitfaseren van vullingen met kwik te komen.

Al verboden in verschillende Europese landen

In verschillende Europese landen, waaronder Zweden, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk, is het gebruik van kwikvullingen door de tandarts al sterk beperkt of zelfs verboden.

Attachment

  • giftig kwik
  • amalgaam vulling